Våra tjänster

Låt oss hjälpa ditt företag med att se vad er ekonomifunktion behöver. 

  • Redovisning
  • Kund- och leverantörsreskontra
  • Löner
  • Personaladministration
  • Skattedeklarationer
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Deklarationer
  • Ekonomistyrning
  • Bolagsärenden
  • Övrig ekonomiadministration

Alla uppdrag är olika och du som kund är unik. Genom att anlita en extern ekonomiavdelning försäkrar du dig om att alltid få en bred kompetens med uppdaterad kunskap inom området. Vi ser till att företagsledningen alltid får rätt beslutsunderlag.

Vi tror starkt på att företagets ekonomiavdelning är grunden till att lyckas i sitt företagande.

Uppdragen följer reglerna enligt REX och via ett upprättat uppdragsbrev håller vi ordning på vem som ansvarar för vad i uppdraget.

Som auktoriserad redovisningskonsult har man en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn och krav på bland annat ansvarsförsäkring, kvalitetskontroll och fortbildning gör att Du som kund får en trygg och seriös samarbetspartner.

 

Dela på...